Forum za sve hackere sa BALKANA
 
HomeCalendarFAQSearchMemberlistUsergroupsRegisterLog in

Share
 

 Osnovne MS-DOS komande

Go down 
AuthorMessage
dj0l3Posts : 3
Join date : 2012-01-11

Osnovne MS-DOS komande Empty
PostSubject: Osnovne MS-DOS komande   Osnovne MS-DOS komande I_icon_minitimeWed Jan 11, 2012 3:46 am

Za pravljenje .BAT programa i drugih virusa, potrebne su vam MS-DOS komande... Ili za Radjenje u DOS-u potrebne su vam MS-DOS komande... Evo ja cu da vam dam osnovne MS-DOS komande i znacenje tih komandi..

:Komande za rad sa direktorijumima:

TREE:
Eksterna komanda pisana da bi se olaksao pregled izlistavanja svih direktorijuma:
primer: c:\tree c:/

Argument: C: je oznaka sa kog diska se trazi listing direktorijuma sa svim podirektrijumima. Ukoliko se ovde nista ne navede podrazumeva se da se radi o trenutno aktivnoj jedinici.
Argument: /f oznacava da zelimo da prilikom izlistavanja sem samo direkotirjuma i poddirektrojuma izlistaju i svi fajlovi u vec spomenutima.

Ukoliko se TREE primeni na disk na kome pod direktorijuma nema MS DOS ce nam poslati poruku ''No sub-directorie exist"


MKDIR [MD]:
Interna komanda za kreiranje poddirektorijuma na disku. MD je skraceni oblik komande i koristi se u vecem broju slicajeva.
primer: mkdir c:prvi
primer: md c:\prvi\drugi\

Argument: c: oznaka diska na kome se kreiea poddirektorijum. Ukoliko se ovde nista ne navede podrazumeva se da se radi o trenutno aktivnoj jedinici. U drugom primeru dat je skraceni oblik komande. Kosa crta [\] oznacava da putanja pocinje od osnovnog direktorijuma. Ukoliko nje nema putanja bi pocela od trenutno aktivnog.


CHDIR [CD]:
Interna komanda za promenu aktivnog direktorijuma. CD je skraceni oblik komande i koristi se u vecem broju slicajeva.
primer: cd prvi
primer: cd..
primer: cd c:\prvi\drugi
primer: cd\

Argument: C: oznaka diska na koji se komanda odnosi. [ukoliko se ne navede podrazumeva se da se odnosi na aktivni direktorijum]
Drugi primer daje komandu kako se vraca u prethodni direktojium u kom smo bili, a cetvrti primer kako se vraca u osnovni direktorijum ma koliko duboko u strukturi bili.


RMDIR [RD]:
Interna komanda za brisanje poddirektorijuma [iskljucivo praznih]. RD je skraceni oblik komande i koristi se u vecem broju slicajeva.
primer: rd\prvi\drugi
primer: rd primer

U prvom primeru bice izbrisan drugi direktorijum koji se nalazi u prvi.
U drugom bice izbrisan direktorijum primer


PATH:
Interna komanda za zadavanjeputanje kojom DOS trazi korisnicke programe, externe komande i batch fajlove ukoliko se oni ne nalaze u aktivnom poddirektorijumu.
primer: path c:\;c:\prvi;a:\;c:\prvi\drugi\drugi1

U ovom primeru DOS prvo trazi komandu ili program u osnovnom direktorijumu diska c, zatim ukoliko je ne nadje trazi je u poddirektorijumu PRVI, pa u osnovnom na disku A i na kraju na disku C u poddirektorijumu DRUGI!. Ukoliko uopste ne nadje trazeni fajl ili komandu "Bad command or file name":Opste komande:

DATE:
Interna komanda za postavljanje datuma. U daljem radu ukoliko neki fajl budemo menjali za datum menjanja postavlja se vrednost koju da ova komanda.
primer: date
Current date is Tue 1-01-1980
Enter new date (mm-dd-yy):

Argumenti su sledeci mm oznacava mesec, dd dan u mesecu a yy dvocifreni zavrsetak godine. Moraju se upisati datim redosledom osim ako nije upotrebljena komanda SELECT predhodno. Stavke su razdvojene ili crticom ili kosom crtom. Ukoliko bi u primeru samo kucali enter ne menjajuci nista datum bi ostao onaj prvo prikazani, tj. 1-01-1980.


TIME:
Interna komanda za postavljanje vremena. Kao i za DATE prilikom daljeg rada upisuje se novo vreme.
primer: time
Current time is Tue 00:00:36,93
Enter new time :

Argumenti su sledeci: sati, minuti, sekunde i stotinke sekunde. Moraju se navesti datim redosledom qa medjusobno su razdvojeni dvotackom osim stotinke koje su odvojene decimalnim znakom. Ukoliko se argumenti ne navedu bice ispisano prvo navedeno vreme: 00:00:36,93


PROMPT:
Interna komanda za promenu odzivonog znaka DOS-a.DOs ispusije dozivni znak kada je spreman da primi novu komandu.
primer: prompt $t$d$n$g
prompt $n$g

Argumenti navedeni posle naredne predstavljju niz priozivoljnih karaktera ukljcujucu ti u specijalne karaktere tzv meta stringove prikazane u sledecoj tabeli. Pre svakog specijalnog karaktera obavezno se dodaje $ da bi se razlikovao od standardnih karaktera.

Karakter - Znacenje
t - trenutno vreme
d - vazeci datum
n - aktivna disk jedinica
p - aktivni poddirektoijum
v - verzija dosa
g - znak za vece (>)
l - znak za manje (<)
b - vertkialna crta
q - znak jednakosti (=)
h - jedno mesto unazad (backspace)
e - ESC karakter (ASCII kod 27 decimalno, ako se ne varam)

Parametri zadati komandom PROMPT spesraju se u posebnu memorijsku oblast, zajedno sa parametrima nekih drugih komandi.
Ukoliko se desi da prilikom izvrsavanja komande prompt DOS ispise proeuku ''Out of envoirment space" odzivni znak se nece promeniti i racunar se mora resetovati.


VER:
Interna komanda za ispisivanje verzije DOS-a
primer: ver
MS-DOS Version 6.20


CLS:
Interna komanda za brisanje sadrzine ekrana.
primer: cls


DZOKER ZNACI:
Dzoker je karakter koji moze da zameni jedna ili vise karaktera. Koriste se uglavnom pri navodjenju imena fajlova, ali samo kada se ti fajlovi nalaze kao argument unutar neke komande. Dos prihvata 2 dzokera.
Prvi je znak pitanja ? i ona zamnjuje na tom mestu bilo koji karakter.
Drugi je zvezdica * i ona zamenjuje sve karaktere od mesta gdese nalazi pa do kraja imena fajla. Ovde se ne obuhvata tip ili ekstenzija fajla pa ukoliko zelite u nju ovako uopstiti potrebno je zvezdicu jos jednom napisati.
primer: *.exe - svi fajlovi tipa EXE
primer: *.bat - svi fajlovi tipa BAT
primer: *.* - svi fajlovi
primer: ???.com - fajlovi tipa COM koji u sebi imaju 1, 2, ili 3 karaktera


DIR:
Interna komanda koja omogucava ispisavanje sadrzaja diska ukljucujuci i dodatne informacije o fajlovima tipa velicine , datuma kreiranja i sl.
primer: dir
primer: dir a:
primer: dir *.exe
primer: dir c:\prvi

primer: dir/p
primer: dir/w
ima jos slasheva koje je moguce koristiti ali nisu bitni kao ova dva

Argument /p omogucava prikaz sadrzaja po stranama, tj zaustavljanje nakon ispisane cele stran uz ispisivanje ''Strike any key when ready". Posle pritiska bilo kog tastera ispisvanje liste se nastavlja. Koriscenjem DIR naredbe ne ispisuju se uvek svi fajlovi vec najcesce samo ''vidljivi''.
Upotrebnom argumenta /w direktoijumi sa velikim brojem fajlova prikazivace svoj sadrzaj u 5 redova bez dodatnih informacija.


MODE:
Vise namenska externa komanda za komunikaciju i manipulaciju perfiernim uredjajima, zbog njene zastarelosti i kompleksnosti prilikom objasnjavanja izostavicemo je iz ovog spiska.


TYPE:
Interna komanda za ispisivanje fajlova na ekranu. Mogu se ispisivati sve vrste fajlovca, ali ce samo ASCII fajlovi imati smisla. Ispisje ne formatiran soim sto se svaki TAB zamenjuje odredjenim brojem SPACE karaktera.
primer: type primer.txt
Posle ovoga sadrzaj fajla se kontinualno ispisuje. Zaustavljanje ispisvanje moze se izvrsiti kombinacijom tastera Ctrl+NUMLOCK ili Ctrl+S


:Komande za rad sa diskovima:

FORMAT:
Eksterna komanda koja priprema disketu ili disk za rad sa DOS-om. Pri pripremi kompletan sadrzaj diskete ili diska bice nepovratno obrisan.
primer: format a:
primer: format a:/s
primer: format c:

Pole pritiska Enter na ekranu se ispisuje Insert new diskette for drive and strike Enter when ready i kada pritisnemo Enter pocinje formatiranje koje traje neko vreme.
Format complete
Format another (Y/N)
Ako se zeli formatiranje jos neke diskete kuca se Y i proces se ponavlja. Ako se pri davanju komande da argument /S to znaci da zelimo da se sistemski fajlovi io.sys ,msdos.sys i command.com upoisu u prvisistemski sektor diskete kao skriveni. Ovakva disketa moze sekoristiti za boot tj moze se sa nje racunar pustiti u rad.
Format c: brise sve sto se nalazi na harddisku i najcesce se koristi odmah nakon kupovine diska ili pak za brisanje virusom razorenih podataka. Postupakje slican kao za disketu pa ga necemo ponavljati,ali ovo nije komanda kojom se treba igrati


LABEL:
Eksterna komanda koja omogucava kreiranje, izmenu ili brisanje imena diska..
primer: label a:
Volume label (11characters , ENTER for none)?
Unosenjem imena od maksimalno 11 karaktera upisauje se preko starog novo ime, ili kreira ako do tada nije postojalo.


SYS:
Eksterna komanda koja kopira prvi sektor sistemskih fajlova na disketu u disketnu jedinicu.
primer: sys a:

Komanda sys primenjena na disketu sa programima koja nije formatirana format/s komandom moze izazvati gubitak programa.


VOL:
Interna komanda koja ispisjue ime diksa ili disete:
primer: vol a:
Volume in drive A has no label
U ovom primeru disku u jedinici A nije dodeljeno ime.


CHKDSK:
Eksterna komanda za ispirivanje velicine ukupnog i zauzetog prostora na disku kao i u RAM-u racunara.Pomocu ove komande mogu se otkriti greske u FAT sistemu na hardidskovima nastale prilikom neregularnog gasenja racunara usled na primer nestanska struje. DOS ne zatvori sve datoteke i pri sledecem startovanju moze da se desi da ne zna de su delovi takvih datoteka. Prvo se startuje samo komanda:
primer: chkdsk
...
ako se prilikom ispitivanja pronadje neka greska, onda se koristi:
primer:chkdsk/f
Na ovaj nacin greska se fiksira cime se sprecava dalji gubitak poodataka.


DISKCOPY:
Eksterna komanda za kopiranje cele diskete na drugu. Na ovaj nacin kopiraju se svi fajlocvi ukljucujuci i skrivene, a ukoliko disketa na koju se kopira nije formatirana automarski se vrsi i formatiranje.
primer: diskcopy
Komanda bez navodjenja drajva koji se koristi kada se vrsi kopiranje samo aktivne disk jedinice. Ovo se primenjuje kod racunara sa samo jednom disk jedinicom.
primer: diskcopy a: b:
Insert SOURCE diskette in drive A:
Insert TARGET diskette in drive B: Press any key when ready...
U ovom primeru kopira se kompletan sadrzaj sa diskete iz drajva A na diksetu u drajvu B.:Komande za rad sa fajlovima:

COPY:
Interna komanda kojom se vrsi kopiranje kako sa diska na disk tako i u okviru jednog diska.
primer: copy text.bak text.txt
Kopiranje u okviru istog disk u kom se fajl text.bak kopira u text.txt u istom direktorijumu.
primer: copy text.bak text.bak
File cannot be copied into itself
0 file(s) copied
Ovaj primer pokazuje da je nemoguce da se fajl kopira u samog sebe. Ukoliko pak zelimo kopiranje sa diska na disk, ne treba menjati imena osim ako se na disku ne nalaze fajlovi pod istim imenom.
primer: copy c: *.txt a:
copy a:*.* c:
U prvom slucaju se svi fajlovi tipa .TXT kopiraju sa diska c na disk a, a u drugom se svi fajlovi sa a kopiraju na c.


RENAME [REN]:
Interna komanda kojom se vrsi promena imena fajla. REN je skraceni oblik i cesce se upotrebljava.
primer: ren text.bak text1.bak
Ovde je naziv fajla iz TEXT promenjen u TEXT1
primer: rename text.bak text.txt
U ovom primeru je ekstenzija promenjena iz .TXT u .BAK


DELETE [DEL]:
Interna komanda kojom se vrsi brisanje fajlova. DEL je skraceni oblik i cesce se upotrebljava.
primer: del text.bak
U ovom primeru fajl TEXT ce biti obrisan, a ukoliko takvog fajla nema nba disku ispisace se poruka:
File not found.
U ovoj komandi je dozovljena upotreba dzokera.
primer: del *.bak
Obrisace sve fajlove sa extenzijom BAK.


Ovo su bile samo osnovne komande za rad sa DOSOM, a paznju za ovaj put posvecujem jos nekima koje mogu biti vrlo korisne:
1. FDISK
2. XCOPY
3. SCANDISK

1. FDISK:(Externa)
Primeri:FDISK [/status]
Priprema disk za skladistenje DOS fajlova.
/status - prikazuje informacije o praticiji
/mbr - Kopira Master Boot Record
Nedokumentovane FDISK komande:
FDISK 1/PRI:100 - Komanda da se na disku 1 napravi particija celicine 100mb.
FDISK 1/EXT:500 - Komanda da se napravi proseirena za 500mb particija na disku 1.
FDISK 1/LOG:250 - Komanda da se napravi logicki disk od 250mb.
FDISK /PARTN - Snimna particiju u fajl pod nazivom PARTSAV.FIL

2. XCOPY(Externa)
Kopira direkotrijume, poddirektorijume i fajlove.
Primeri:XCOPY [d:][path]filename [d:][path][filename] [/A][/D:(date)] [/E][/M][/P][/S][/V][/W][Y\-Y]
/A - Kopira samo fajlove podesene kao ARCHIVE fajloce
/D:(date) - Kopira samo fajlove promenjene nakon navedenog datuma
/S - Kopira sve fajlove iz jednog direktorijuma i njegovih poddirektorijuma.
/E - Kopira sve poddirektorijume caki ako su prazni.
/M - Kopira sve ARCHIVE fajlovwe medjutim na disku koji je destinacija kopiranja nece podesiti atribute fajlova ponovo na ARCHIVE.
/P - Pita prilikom kopiranja svkog fajla ponaosob.
/V - Proverava i potvrdjuje da je svaka kopija identicna originalu.
/W - Ceka da vi odobrite pocetak kopiranja.
/Y - Govori XCOPY komandi da ''porepisuje'' postojeceg fajla bez pitanja.
/-Y - Govori XCOPY komandi da postavi pitanje pilikom pokusaja ''porepisivanja'' postojeceg fajla..

3.SCANDISK(Externa)
Alat za analiziranje diska i njegovu reparaciju.
Primeri:SCANDISK [d: [d: . . .]|/all][/checkonly|/autofix[/nosave]|/custom][/surface][/mono][/nosummay]
SCANDISK volume-name[/checkonly|/autofix[/nosave]|/custom][/mono][/nosummary]
SCANDISK /fragment [d:][path]filename
SCANDISK /undo [undo-d:][/mono]

* CD - Sluzi da se pozicionirate na odredjeni direktorij
Primjer: c:\> cd garnet

* COPY - Sluzi da kopiranje fajlova
Primjer: c:\> copy c:*.* a: -kopira cijeli sadrzaj sa C: na disketu A:
Primjer: c:\> copy c:garnet.exe a: -kopira fajl garnet.exe na A:
Primjer: c:\> copy c:\windows\garnet.exe c:\dos -kopira fajl garnet.exe u DOS direktorij
Primjer: c:\> copy a:*.* c: -kopira cijeli sadrzaj sa diskete na C:

* DEL - Brisanje fajlova
Primjer: c:\> del *.* -brise sve fajlove na C:
Primjer: c:\> del garnet.exe -brise fajl garnet.exe
Primjer: c:\> del *.exe -brise sve datoteke EXE na C:

* DIR -Izlistava fajlove i direktorije
Primjer: c:\> dir -izlistava fajlove i direktoje na C:
Primjer: c:\> dir/p -izlistava postepeno fajlove i direktorije
Primjer: c:\> dir/w -izlistava fajlove i direktorije u drugom formatu
Primjer: c:\> dir/s -izlistava sve direktoje i fajlove na cijelome hard disku

* MK (MKDIR) - Kreiranje direktorija
Primjer: c:\> mk garnet -kreira direktorij garnet

* RM (RMDIR)
Primjer: c:\> rm garnet -brise direktorij garnet

* COPY CON - Kreiranje fajla
Primjer: c:\> copy con garnet.txt -Kreira fajl garnet.exe
(kada unesete komandu i pritisnete ENTER, unesite text u taj fajl
i kad zavrsite pritisnite tipku F6 i snimicete text koji ste unijeli u taj
fajl)

* REM - Komentar
Primjer: c:\> rem garnet i nhs-ac.cjb.net -nista posebno )

* PAUSE - Pauza
Primjer: c:\> pause -za daljni radi pritisnite ENTER

* DATE - Ispis datuma
Primjer: c:\> date

* TIME - Ispis vremena
Primjer: c:\> time

* TYPE - Ispis sadrzaja fajla
Primjer: c:\> type garnet.txt -ispisuje sadrzaj fajla garnet.txt

* ATTRIB - Zastita fajlova
Primjer: c:\> attrib garnet.exe +h -sakriva fajl garnet.exe "Hiden"
Primjer: c:\> attrib garnet.exe +r -zasticuje garnet.exe od editovanja "Read only"
(Ako zelite odkljucati fajl, onda umjesto "+", stavite "-")

* ECHO - Ispis teksta
Primjer: c:\> echo on -pokazuje tekst
Primjer: c:\> echo off -sakriva tekst

* /? - Help
(Za svaku ovu komandu mozete upisat /? i dobit cete
pomoc za tu komandu)
Primjer: c:\> attrib /?

ovo su osnovne komande u MS-DOS-u.
Back to top Go down
CenzariusPosts : 5
Join date : 2012-08-24

Osnovne MS-DOS komande Empty
PostSubject: Leecher   Osnovne MS-DOS komande I_icon_minitimeFri Aug 24, 2012 10:28 am

Svaka cast brate. Jel bilo tesko sve kopirati sa forum burek " mala skola Ms Dosa::" ? Leecheru.
Back to top Go down
 
Osnovne MS-DOS komande
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Hack Forums BALKAN :: HACKING :: Tutorijali-
Jump to: